Posts tagged with ‘Raid Yasmine’

 • ‘From Marrakesh to Casablanca’ นอกใจเมืองสีแดง ไปหลงเสน่ห์เมืองสีขาวแห่ง Morocco

  December 1, 2017

  ถ้าพูดถึงประเทศริมขอบทวีปแอฟริกาอย่าง Morocco แล้ว ชื่อเมืองแรกที่จะต้องอยู่ในลิสต์เลยก็คือ Marrakech เมืองสีแดงศูนย์กลางการท่องเที่ยว จะเที่ยว ชิม ชอป หรือถ่ายรูปแกรนด์ ๆ ไปอัพไอจี ก็ต้องเมืองนี้แหละ!  แต่ใครจะรู้ว่านอกจากเมืองสีแดงแล้ว ก็ยังมี Casablanca “เมืองสีขาว” สำหรับคนที่ชอบเที่ยวที่สวยมีสตอรี่ แต่ก็อยากเดินสบาย…

  0
  travelgossip
 • ‘From Marrakesh to Casablanca’ นอกใจเมืองสีแดง ไปหลงเสน่ห์เมืองสีขาวแห่ง Morocco

  August 6, 2017

  ถ้าพูดถึงประเทศริมขอบทวีปแอฟริกาอย่าง Morocco แล้ว ชื่อเมืองแรกที่จะต้องอยู่ในลิสต์เลยก็คือ Marrakech เมืองสีแดงศูนย์กลางการท่องเที่ยว จะเที่ยว ชิม ชอป หรือถ่ายรูปแกรนด์ ๆ ไปอัพไอจี ก็ต้องเมืองนี้แหละ!  แต่ใครจะรู้ว่านอกจากเมืองสีแดงแล้ว ก็ยังมี Casablanca “เมืองสีขาว” สำหรับคนที่ชอบเที่ยวที่สวยมีสตอรี่ แต่ก็อยากเดินสบาย…

  0
  travelgossip