Posts tagged with ‘Casablanca’

  • ‘From Marrakesh to Casablanca’ นอกใจเมืองสีแดง ไปหลงเสน่ห์เมืองสีขาวแห่ง Morocco

    August 6, 2017

    ถ้าพูดถึงประเทศริมขอบทวีปแอฟริกาอย่าง Morocco แล้ว ชื่อเมืองแรกที่จะต้องอยู่ในลิสต์เลยก็คือ Marrakech เมืองสีแดงศูนย์กลางการท่องเที่ยว จะเที่ยว ชิม ชอป หรือถ่ายรูปแกรนด์ ๆ ไปอัพไอจี ก็ต้องเมืองนี้แหละ!  แต่ใครจะรู้ว่านอกจากเมืองสีแดงแล้ว ก็ยังมี Casablanca “เมืองสีขาว” สำหรับคนที่ชอบเที่ยวที่สวยมีสตอรี่ แต่ก็อยากเดินสบาย…

    0
    travelgossip